Merke- og planleggingsdager

September 2018

5.

Foreldremøte - 1830-2000

Oktober 2018

18.

Planleggingsdag, barnehagen stengt!

19.

Planleggingsdag, barnehagen stengt!

22.

Skogen, foreldrekaffe

23.

Havet, foreldrekaffe

24.

FN-dagen, markering for barna

25.

Jorda, foreldrekaffe

29.

Sola, foreldrekaffe

November 2018

1.-30.

Brukerundersøkelse

28.

Krybbevandring

Desember 2018

3.

Julegrantenning i barnehagen

4.-22.

Juleverksted for barna

13.

Luciafeiring (starter 07.30 - barna må være i barnehagen 07.15)

18.

Nissefest i barnehagen

Januar 2019

2.

Planleggingsdag, barnehagen steng!

Februar 2019

6.

Samenes dag

15.

Karneval i barnehagen

April 2019

12.

Gul fest

17.

Dagen før Skjærtorsdag, barnehagen stengt!

Mai 2019

1.

1. mai, barnehagen stengt!

6.

Dugnad

7.

Dugnad

16.

17. mai feiring og aktiviteter i barnehagen

Juni 2019

3.

Planleggingsdag, barnehagen stengt!

4.

Planleggingsdag, barnehagen stengt!

10.

2. pinsedag , barnehagen stengt!

13.

Sommerfest i barnehagen